Esperantocursus

Deze cursus is bedoeld om de basis-Esperantovaardigheden aan te leren zodat je alle Esperantoteksten kunt lezen (eventueel met een woordenboek) en je je ook in het Esperanto kunt uitdrukken.

Om te oefenen eindigt iedere les met interactieve vertaalopgaven die onmiddelijk per zin door je browser nagekeken worden.

Esperantisten in Arnhem hebben (decennia geleden) een papieren versie van deze cursus ontworpen.
Wil van Ganswijk-Vlasblom heeft hem (met hun toestemming) bewerkt voor gebruik op het internet.
Jaap van Ganswijk heeft de opgaven interactief gemaakt en de hele cursus opgeschoond.
Jan Willem Bouman heeft de geluidsbestanden om de woorden te oefenen ingesproken en Wil van Ganswijk-Vlasblom heeft de opnamen opgeschoond.

De lessen

 1. Uitspraak, zelfstandige naamwoorden
 2. Uitspraak, bijvoeglijke naamwoorden, -in, mal-, werkwoorden
 3. Kapjesletters, werkwoorden
 4. Achtervoegsels -et, -eg, bijwoord, vragende zinnen
 5. Informatie over Esperanto
 6. Ontleden, bepalingen met en zonder voorzetsel
 7. Achtervoegsels -il, -ist, -id, richtings -n
 8. Achtervoegsels -ej, -estr, -ul
 9. Woordvorming, telwoorden, persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden
 10. Een brief schrijven, voorzetsels
 11. Telwoorden, vraagwoorden, ge-, -an
 12. Woordvorming, werkwoorden, -ant, -ar
 13. Vraagwoorden, antwoorden, voorbeelden met voorzetsels
 14. Internationale woorden, bo-, dis-, -er, -eble
 15. Trappen van vergelijking
 16. re-, -ig, deelwoorden
 17. Deelwoorden, -ig, -i^g, -uj, -io
 18. -igi, -i^gi, lijdend voorwerp, overgankelijke en onovergankelijke werkwoorden
 19. Voorwaardelijke wijs, bedrijvende en lijdende deelwoorden, samengestelde tijden
 20. Herhaling
 21. Herhaling
Voor informatie en links klik op: esp.htm.

2010-04-19 - Wil van Ganswijk - Esperantolerares met onderwijsakte Esperanto.