Esperanto

Esperanto, taal met een toekomst? Via deze webstek kun je er meer over te weten komen! Een Esperantocursus kun je gratis volgen!

Je kunt iets lezen over het ontstaan van Esperanto, over de Esperantobeweging en over andere onderwerpen Esperanto betreffend. Alle gegevens mag je vrij gebruiken voor een spreekbeurt, een scriptie of ter voorbereiding van deelname aan een esperanto-examen.

Eén van de cursisten schreef bij het insturen van les 6: "Ik had niet gedacht dat ik na zo'n gering aantal lessen al zulke zinnen zou kunnen vertalen. Dat houdt je enthousiast!". Een andere cursiste meldde: "Ik heb spijt dat ik niet veel eerder begonnen ben met het leren van Esperanto". De eerste deelnemer aan de cursus had 6 weken nodig om de 21 lessen door te werken. Er zijn er ook die er zes maanden voor nemen. Het blijkt dus dat op de vraag hoe lang het duurt om Esperanto te leren, moeilijk een antwoord te geven is. Het prettige van deze cursus is dat iedereen zijn eigen tempo kan bepalen. Als cursist of geinteresseerde kun je meedoen aan een mailinglist, waarop zo nu en dan informatie verschijnt over Esperanto of zaken die er verband mee houden. Er zijn inmiddels 225 deelnemers. Je kunt je aanmelden door het vakje in te vullen dat onderaan op deze pagina staat.

Van 1975 tot 1988 leidde ik in Groningen een Esperantojongerengroep. De leeftijden van de deelmemers varieerde van 8 tot 18 jaar. Mijn doel was te proberen jongeren enthousiast te maken voor Esperanto, ze een aantal jaren ermee bezig te laten zijn en hen op een zo hoog mogelijk niveau te brengen, zonder huiswerk te hoeven maken. En dat is gelukt!

Wil je horen hoe Esperanto klinkt? Luister en kijk dan naar de onderstaande film over Mazi in Gondolando:

Enkele links naar meer gegevens over Esperanto:
URL omschrijving
pingveno.nl Koos Scharroo's alternatieve, geillustreerde versie van deze cursus
esperanto.pagina.nl onderwerpen waarover je informatie kunt opvragen
www.esperanto.net allerlei informatie over Esperanto
www.esperanto-jongeren.nl Esperanto-jongeren
www.esperanto-nederland.nl Esperanto Nederland
uea.org UEA/Universala Esperanto Asocio
esperanto.be Vlaamse Esperanto Liga
esperanto.china.org.cn/ over China in het Esperanto
eo.wikipedia.org Esperanto-encyclopedie in wording
www.majstro.com woordenboek Nederlands/Esperanto en Esperanto/Nederlands
www.reta-vortaro.de/revo verklarend woordenboek
vortaro.nl woordenboek Ned/Esp en Esp/Ned
www.esperanto.be/fel/nl/mini.html minicursusje Esperanto
www.cursodeesperanto.com.br leuke moderne Esperantocursus voor beginners
www.esperanto.org/gerda Esperantocursus voor gevorderden
www.lernu.net oefeningen voor beginners en gevorderden
www.edukado.net Esperantoleerkrachten en -cursisten
wwwtios.cs.utwente.nl/esperanto/hyperkursus/oficej_au.html geluidsfragmenten in het Esperanto.
www.xs4all.nl/~pilger/wfp/hoezitu8.htm Nieuw: Hoe zit Esperanto in elkaar?
ikso.net/broshuro/provo/MalkovruEsperanton.pdf Nieuw: leuke brochure over Esperanto
pingveno.nl/klubo/Esperanto Leerboek.pdf Nieuw: studieboek om te gebruiken na de internetcursus
www.freewebs.com/duavivo Nieuw: over een virtuele Esperantogemeenschap in Second Life
www.freewebs.com/duavivo/prelegienduavivo.htm Nieuw: Esperantolezingen in Dua Vivo
www.woordenboek.eu/vertaling/Esperanto Nieuw: geeft de vertaling van een woord in het Engels, Nederlands en Esperanto

Ben je toevallig in Groningen en lijkt het je leuk daar Esperantisten te ontmoeten
dan ben je van harte welkom op donderdag om de 14 dagen om 19:45 uur
in de Dreesflat, W. Dreesstraat 1 in Groningen Zuid.

Inlichtingen over de bijeenkomsten kun je vragen aan Johan Swenker.

Als je in Groningen een mondelinge cursus Esperanto wilt volgen is daar een mogelijkheid voor.
Een nieuwe cursus gaat van start wanneer zich weer 5 cursisten hebben aangemeld.

Om je aan te melden en voor nadere inlichtingen kun je mij een mailtje sturen.

Meld je aan voor de mailinglist voor Esperantocursisten:
Draait op groups.yahoo.com

2010-01-11: Wil van Ganswijk

eXTReMe Tracker