Esperanto

Overzicht van ontstaan en beweging

Van kandidaten die zich aanmelden om deel te nemen aan een esperanto-examen wordt verwacht dat zij naast het beheersen van de taal ook kennis hebben van de esperantobeweging en het ontstaan van Esperanto. Een brochure in het Nederlands met deze gegevens in beknopte vorm schreef ik in maart 1993. Tien jaar later heb ik de brochure herzien en opnieuw uitgebracht. Ik hoop door het plaatsen van de bijgewerkte versie op internet toekomstige examenkandidaten van dienst te kunnen zijn en wens hen succes bij hun studie. Ook anderen die iets willen weten over Esperanto en zijn geschiedenis bijvoorbeeld voor het houden van een spreekbeurt of het maken van een scriptie zullen hier bruikbare gegevens vinden.

De basisgegevens zijn ontleend aan de brochure 'D-ro Zamenhof, Esperanto kaj la Esperanto-Movado' van mevrouw drs. A.J. Middelkoop en het boek 'Zamenhof' van Marjorie Boulton. Dank aan de esperantisten waarvan ik waardevolle aanwijzingen en voorstellen mocht ontvangen. Ik heb getracht alle vermelde gegevens zo goed mogelijk te verifiëren. Mocht je desondanks nog onjuistheden constateren of aanvullingen wensen dan zou ik daar graag op geattendeerd worden. De gedrukte brochure is voor 4,50 euro plus verzendkosten te bestellen bij UEA in Rotterdam of bij mij.

Ontstaan van Esperanto
Zamenhof
Ideële grondslag
Erkenning
Symbolen
Verspreiding

Verenigingen
Esperanto bladen
Congressen UEA

Literatuur
Muziek en theater
Culturele centra
Museum
Radio-uitzendingen

Onderwijs
Internet
Internationaal Esperanto Instituut
Onderzoek en documentatie

Kunsttalen
Actuele gegevens
Jaartallen
Boeken

Wil van Ganswijk
Laatst bewerkt op 2010-01-11