Erkenning van Esperanto

Belangrijke jaren voor het Esperanto waren 1954, 1959 en 1985. In Montevideo nam in 1954 de Algemene Vergadering van UNESCO een resolutie aan ten gunste van Esperanto. UEA werd dankzij de inspanning van professor Ivo Lapenna erkend als vereniging met een doelstelling passend in die van UNESCO. UEA werd opgenomen in de lijst van verenigingen met een zogenaamde consultatieve status.
In 1959 erkende UNESCO Zamenhof als een grote persoonlijkheid op het terrein van opvoeding, wetenschap en cultuur. Het was toen 100 jaar geleden dat Zamenhof geboren werd. In 1985 deed UNESCO weer per resolutie een aanbeveling aan zijn lidstaten het talenprobleem en het gebruik van Esperanto als eventuele oplossing daarvan serieus te bestuderen.

[volgende pagina]
[inhoud]