Verspreiding

Het gebruik van Esperanto nam tijdens de eerste decennia na zijn ontstaan geleidelijk toe. Beide wereldoorlogen hebben voor grote stagnatie gezorgd. Mede vanwege de gemakkelijke internationale contacten werd in sommige dictatoriale systemen het gebruik van Esperanto niet toegestaan. In het boek 'La dangxera Lingvo' van Ulrich Lins dat inmiddels vertaald is in het Duits, Spaans en het Russisch is te lezen hoe de esperantisten werden vervolgd onder andere door Hitler en Stalin.

Vaak wordt de vraag gesteld hoeveel Esperantisten er zijn. Op die vraag is moeilijk een antwoord te geven want lang niet iedereen die Esperanto leert sluit zich aan bij een esperantovereniging. Het aantal landen waar Esperantisten te vinden zijn is van 80 (1980) via 114 in 1993 opgelopen naar 122 in 2005, terwijl ook vermeldenswaard is dat ondanks tegenslagen en vervolgingen het aantal esperantisten gestaag is blijven groeien.

Het Esperanto breidt zich momenteel sneller uit buiten dan binnen Europa. In steeds meer Afrikaanse landen vormen zich de laastste jaren esperantogroepen. Het esperantocongres in Brazilie in 2002 werd bijgewoond door heel veel jonge enthousiaste esperantisten.

Actuele gegevens

Veel actuele gegevens over organisatie en activiteiten staan vermeld in het 'Jarlibro' van UEA en in diverse andere esperanto-uitgaven. Bij een esperantocentrum kan altijd om  inlichtingen of advies gevraagd worden.

[volgende pagina]
[inhoud]