Congressen UEA

Vanaf 1905 is er (bijna) ieder jaar een wereldcongres gehouden, telkens in een ander land. Vanaf 1933 heeft UEA de organisatie van deze grote congressen verzorgd. Zamenhof was tot en met 1913 op de congressen aanwezig, maar in 1913 niet meer als voorzitter. Hij wilde namelijk dat de taal niet iets van hemzelf zou blijven maar zich zelfstandig zou ontwikkelen. De Esperantobeweging wilde hij ook niet aan zijn persoon gekoppeld zien. Ze moest zich vrij kunnen ontplooien.

Toen de eerste wereldoorlog uitbrak in 1914 waren de Zamenhofs op weg naar het wereldcongres in Parijs. Dit congres kon niet doorgaan. Via een grote omreis gelukte het hun terug te reizen naar Polen.

In 1987 werd het 100-jarig Jubileum van Esperanto met een wereldcongres in Warschau gevierd door circa 6000 mensen. In Bialystok de geboorteplaats van Zamenhof werd in die week een borstbeeld van Zamenhof onthuld in aanwezigheid van een groot aantal Esperantisten.

Deelnemen aan een UK (Universala Kongreso d.w.z. wereldcongres) is een belevenis. Alleen al het feit dat er zo'n week geen tolken nodig zijn is iets unieks bij een bijeenkomst van enkele duizenden mensen uit wel 60 of meer verschillende landen. Onder esperantisten wordt het UK danook aangeduid als 'Het congres'. De duur van een UEA-congres is een week, waarbij zowel voor culturele presentaties, muziek, toneel, film. poppenspel, literair concours, en zo voort ruimte wordt geboden, als voor vakbijeenkomsten, populair wetenschappelijke lezingen, cursussen en examens in Esperanto en toeristische excursies. Alle deelnemers ontvangen een congresboek en kunnen daarin de voor hen interessante bijeenkomsten opzoeken. Voor Esperantosprekende kinderen tot 12 jaar is er jaarlijks een eigen kindercongresje, gekoppeld aan het UK.

Het Internacia Junulara Kongreso (IJK), een congres door en voor jongeren, wordt jaarlijks georganiseerd door TEJO. Het vindt plaats vlak voor of na het UK zodat de jongeren ook daaraan deel kunnen nemen.

Ook SAT en de Spoorwegesperantisten organiseren jaarlijks een internationaal congres in steeds een ander land. Verder zijn er in allerlei landen verenigingen die iets organiseren, een esperantocongres, een -vakantieweek of -weekend.

[volgende pagina]
[inhoud]