Muziek en theater

Muziek met name zang heeft altijd een belangrijke plaats ingenomem bij internationale esperanto-ontmoetingen. Het gezamenlijk zingen in één taal schept duidelijk een band. In de loop der tijden is er een groot repertoire ontstaan van zowel originele als vertaalde liederen. Rock- en popgroepen brengen hun eigen stijl. Veel is op geluidscassette en compact disc te verkrijgen of via internet te beluisteren. Beroemde toneelstukken in esperantovertaling worden tijdens congressen opgevoerd door esperanto-amateur- en beroepsspelers. Poppentheater waarin Esperanto gesproken wordt, met name uit Bulgarije en Kroatie, staat ook op professioneel niveau. Om culturele prestaties te stimuleren looft UEA prijzen uit die tijdens het jaarlijkse congres worden uitgereikt.

Enkele voorbeelden van cultuuruitingen in het Esperanto:

Culturele centra

In diverse landen zijn culturele esperantocentra waar men een weekend, een week of meerdere weken in internationale sfeer kan verblijven met volledig pension. Er worden cursussen op allerlei gebied gegeven zowel voor beginners als voor de taalperfectionist.

Enkele bekende centra zijn in:
FrankrijkKasteel Grésillon te Baugé
FrankrijkEsperanto Centro Kvinpetalo in Bouresse
PolenEsperantocentrum Bydgoszcz
ZwedenEsperantocentrum in Karlskoga
ZwitserlandKultura Centro Esperantista te La Chaux-de Fonds

Radio-uitzendingen

Er zijn reguliere esperanto-uitzendingen te beluisteren, ook via internet, vanuit China, Cuba, Hongarije, Italie, Korea, Polen, het Vaticaan en Zweden.

[volgende pagina]
[inhoud]