Esperantobladen

Door Esperanto Nederland wordt tweemaandelijks een blad uitgegeven.
Het heet 'FEN-X', spreek uit: fenikso.
De Nederlandse vertaling daarvan is Phoenix.
De naam is ontstaan uit FEN, de afkorting van het vroegere samenwerkingsverband van de esperantoverenigingen, voordat Esperanto Nederland werd opgericht en X de grote onbekende, een letter die niet voorkomt in het esperantoalfabet.
FEN-X bevat verenigingsnieuws, algemeen esperantonieuws en een uitgebreide taalrubriek.

Verschillende plaatselijke afdelingen hebben ook nog een eigen verenigingsblaadje:
bladgroep
La Kontaktoblinde en slechtziende Esperantisten
JenNederlandse en Vlaamse esperantojeugd (Jen is een afkorting van Jongeren Esperanto Nieuws)
La Fervojistospoorwegesperantisten
ANSE Novajxojesperantowetenschappers

De internationale verenigingen hebben de volgende bladen:
verenigingblad
UEAEsperanto
SATSennaciulo
IKUEEspero Katolika
KELIDia Regno
LIBEEsperanta Ligilo
ILEIInternacia Pedagogia Revuo
IFEFInternacia Fervojisto
ISAESienca Bulteno en Scienca Revuo
TEJOTEJO Tutmonde

TEJO geeft bovendien het blad Kontakto uit, waarin artikelen van algemene maatschappelijke of culturele strekking staan.
Het blad is ook voor beginnende esperantisten geschikt vanwege zijn artikelen in moeilijkheidsgraad 1 tot en met 4.
Alleen in naam lijkt dit blad op La Kontakto, het blad van de blinde en slechtziende esperantisten.

Er zijn veel landelijke esperantoverenigingen die een eigen blad uitgeven.
'El Popola Chinio' jarenlang uitgegeven in China met financiele steun van de regering, werd bekend door zijn schitterende illustraties en culturele bijdragen.
Tegenwoordig wordt het op internet uitgebracht.

Enkele onafhankelijke esperantobladen zijn:
bladomschrijving
Fontoeen literair tijdschrift
Heroldo de Esperantoeen blad met allerlei esperantowetenswaardigheden
Horizontaaldit Nederlandstalig esperantoblad wordt uitgegeven in Belgie
Literatura Foiroeen literair tijdschrift
Monatoeen blad met algemeen maatschappelijke artikelen waaronder ook politieke.
Juna Amikoeen esperantotijdschrift voor jongeren tot plus minus 14 jaar, het is een leerzaam, leuk en goed verzorgd blad, dat 4 keer per jaar verschijnt

[volgende pagina]
[inhoud]