Enkele jaartallen uit de esperantogeschiedenis

1859Zamenhof werd geboren op 15 december 1859 in Bialystok.
1878Zijn ontwerp voor een internationale taal was voltooid en daarom vierde hij een feestje met zijn eerste leerlingen.
1880Volapuk werd geintroduceerd.
1887Zamenhof trad in het huwelijk met Klara Silbernik en het eerste boekje over de 'Internacia Lingvo' (later Esperanto genoemd) verscheen.
1905Eerste esperantocongres in Boulogne-sur-Mer.
1917Zamenhof overleed op 14 april in Warschau.
1954UNESCO sprak zich in een resolutie uit ten gunste van het Esperanto.
1959UNESCO erkende Zamenhof als een grote persoonlijkheid.
1985UNESCO sprak zich weer uit ten gunste van het Esperanto.

[volgende pagina]
[inhoud]