Esperanto Jongerengroep Groningen

Foto van Esperanto jongerengroep

[Klik op de foto voor een grotere versie]

September 1975 werd door Wil van Ganswijk-Vlasblom in Groningen een Esperanto-kindergroep opgericht. De groep telde 12 leden en dat bleef zo gedurende het gehele eerste jaar. Mevrouw Niza Kuiterman- van Goor gaf dat jaar esperantoles aan een zelfde aantal kinderen op de Bouwmanschool in Groningen. Deze twee groepen samen mochten op 30 april 1976 aanwezig zijn bij het defile te Soestdijk ter gelegenheid van de verjaardag van de toenmalige koningin Juliana. De kinderen waren gekleed in de kleuren groen en wit, de kleuren van Esperanto en van Groningen. Ze hadden liedjes, dansen en een toneelstukje ingestudeerd. Het meisje en de jongen in het midden van de foto zijn gekleed in originele Groningse klederdracht.

De kinderen van de Esperanto-kindergroep die meegingen naar Soestdijk Jelly Meulema, Renee Swarte, Bea Allon, Inge de Jong, Sita van der Meer, Wilma Naayer, Marjan van der Meer, Arnoud Klamer, Jannie Allon, Cynthia Hasselbeink en Tineke Koning. Een ontbrak er namelijk Anneke Meinen. De andere kinderen waren leerlingen van de Boumanschool, waarvan de namen mij niet meer bekend zijn. Als leiding staan op de foto, van links naar rechts, mevrouw van Ganswijk, de heer Blaauw, indertijd hoofd van de Bouwmanschool en mevrouw Kuiterman. De foto is gemaakt door 'Stijl Foto' te Vorden.

De Esperanto-kindergroep, die later uitgroeide tot jongerengroep en toen 30 leden telde heeft ruim 12 jaar bestaan. Er zijn 12 van deze jongeren geslaagd voor verschillende landelijke Esperanto-examens. Een van de leden en later medewerker was Arjen-Sjoerd de Vries, die samen met Roel Haveman in 1999 auteur werd van het boek 'Esperanto, grammatica met oefeningen'. Tien jaar eerder al stelde Robert Cuperus, ook een van de groepsleden, samen met Klaas Esselink een Esperanto-leerboek samen getiteld 'Esperanto-Grammatica'.

De lesboeken die gebruikt werden waren: Sub la Verda Standardo van P.Korte en Esperanto leerboek van Zondervan en Manders. Gelezen werden de boekjes: La junaj dedektivoj van J.H. Sullivan en Novaj Esperanto Historietoj de diversaj auxtoroj. Er werden veel spelletjes gedaan, uitstapjes gemaakt en toneelspelen opgevoerd. Alle kinderen deden daaraan mee. Sprookjes zijn er heel geschikt voor. Ze speelden: Assepoester , Doornroosje en de Gouden Gans . Ook over het leven van Zamenhof schreef ik een toneelstuk. Ze voerden dit met veel succes een keer op in het Nederlands voor de ouders en op een Zamenhofdag in het Esperanto voor esperantisten.